Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę sprzedaż internetową kosmetyków. Sprzedaję osobom fizycznym na kasę fiskalną. Ostatnio odezwali się do mnie klienci - osoby fizyczne z Niemiec. Jak mam im sprzedawać. Czy też przez kasę fiskalną? Czy przez faktury? Czy faktury lub paragony muszą być w języku angielskim? Będą też płacić przelewem, czy mam do takich wpłat również wystawiać paragony czy nie muszę, skoro to wpłaty na konto? I jeszcze - sprzedaż firmom do Niemiec mam traktować jako sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju?

Odpowiedź

Jeżeli polski przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osoby fizycznej w innym kraju UE lub firmy w Niemczech która nie ma obowiązku rozliczenia WNT, wówczas mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia dla wysyłanego towaru.

POLECAMY

Do łącznej kwoty sprzedaży wysyłkowej do Niemiec bez podatku VAT w wysokości 100.000 euro Czytelnik może wybrać opodatkowanie w Polsce. Taką sprzedaż należy udokumentować fakturą. Faktura dla nabywców z innych państw członkowskich UE może by wystawiona w języku kraju nabywcy, lub w obu językach.

Natomiast sprzedaż towarów przedsiębiorcy gospodarczemu w UE będącemu podatnikiem podatku od wartości dodanej stanowi WDT, którą należy udokumentować fakturą.

Uzasadnienie

Sprzedaż wysyłkowa, to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez polskiego podatnika VAT (lub na jego rzecz), która następuje z terytorium kraju na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym to państwo członkowskie jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Aby uznać sprzedaż, za sprzedaż wysyłkową dostawa musi być dokonywana na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • każdego innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Co do zasady, sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia dla wysyłanego towaru. Można jednak wybrać opodatkowanie w kraju do momentu przekroczenia limitu wyznaczonego przez każde państwo członkowskie. Limit dla Niemiec wynosi 100.000 euro.

Po przekroczeniu limitu, podatnik powinien rozliczać sprzedaż wysyłkową na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Co istotne, każda sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju będzie wówczas podlegała przepisom obowiązującym w danym państwie konsumpcji. Oznacza to, że tego typu transakcje nie będą wykazywane w polskiej deklaracji VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnik w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na rzecz unijnego nabywcy, bez względu na status nabywcy, ma obowiązek wystawienia faktury. Każda dostawa towarów dokonana w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w tym także każda zaliczka, przedpłata, zadatek, rata otrzymana na poczet tej dostawy, wymaga wystawienia faktury.  Zatem, skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży wysyłkowej bez względu na to, kto jest nabywcą, ewidencja sprzedaży jest prowadzona. W związku z tym nie ma konieczności dokonywania „podwójnej” ewidencji czyli dodatkowo za pomocą kasy fiskalnej. Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej
z dnia 21 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.769.2017.1.JSO, w której stwierdził, że: „sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez Wnioskodawcę z terytorium kraju na rzecz nabywców z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.(...)”. Dotyczy to również czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra  Finansów z 28-12-2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji niekorzystających ze zwolnień. Niemniej, na podstawie
§2 w/w rozporządzenia istnieje również możliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zwolnienie wynika z punktu 36 załącznika do rozporządzenia. Zwolnieniem objęta jest dostawa towarów w syste...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź