Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 listopada 2011

Rozpoczęcie i cel ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących oraz skutki naruszenia tego obowiązku

294

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od towarów i usług wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054). Stosownie do art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Celem powyższego obowiązku jest ewidencjonowanie sprzedaży niefakturowanej. Kasy rejestrujące poza niewątpliwie restrykcyjną funkc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź