Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam fakturę w walucie w GBP, zaksięgowana w PLN. Rozrachunki w GBP, w wyciągu bankowym była dyspozycja zapłaty w GBP, a rachunek jest w EURO. Bank przeliczył GBP na EURO, przelew poszedł w EURO. Jak to zaksięgować żeby ująć odpowiednio różnice kursowe i rozrachunki? Bank podał kurs przeliczeniowy z Euro na GBP. A jaki kurs zastosować do przeliczenia rozrachunków?

Przykład

1. Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta zagranicznego na kwotę 5.000 GBP.

- Data wystawienia faktury: 10 grudnia 2010

- Kurs średni NBP z dnia 9 grudnia 2010: 1 GBP = 4,8147 PLN

Księgowanie:

- Wn Rozliczenie zakupu: 24.073,50 PLN

- Ma Rozrachunki z dostawcami: 24.073,50 PLN ( 5.000 GBP)

2. W dniu 21 grudnia 2010 roku dokonano zapłaty kontrahentowi zagranicznemu z rachunku bieżącego w EUR. Polecenie przelewu na kwotę 5.000 GBP zostało przeliczone przez bank na EUR, z tabeli kursów banku wynika:

- Kurs sprzedaży GBP: 4,8290 PLN

- Kurs kupna EUR: 3,8748 PLN

Po przeliczeniu bank obciążył rachunek klienta na kwotę 6.231,29 EUR (kontrahent zagraniczny otrzymał zgodnie ze zleceniem kwotę 5.000 GBP)

3. Księgowanie wyciągu bankowego (zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami rachunkowości do wyceny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę