Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

28 lutego 2011

Rozrachunki z członkami zrzeszenia grupy producentów

273

Jak zaksięgować wpłaty sadowników na pokrycie 25% wartości inwestycji wg PDU, które są dokonywane na fundusz statutowy i jak je ująć w bilansie? Zrzeszenie gromadzi środki własne pochodzące z wpłat członków, które służą finansowaniu zadań wynikających z zatwierdzonego PDU w części 25% wydatków inwestycyjnych, a także obciążeń finansowych tj, prowizji i odsetek oraz spłaty kapitału od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Wpłaty tych kwot zasilają fundusz statutowy (podstawowy) zrzeszenia. Kwoty nie wpłacone w terminie lub w niepełnej wysokości będą egzekwowane przez biuro zrzeszenia z faktur za sprzedane produkty. Jak prawidłowo księgować wpłaty tych należności lub ich potrącenia z wierzytelności za faktury VAT RR lub VAT wynikające z dostaw produktów rolnych od członków grupy producentów ?

Wszelkie wpłaty dokonywane na fundusz statutowy nie są zaliczane...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź