Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

28 lutego 2012

Sprzedaż ciepła pomiędzy jednostkami budżetowymi

175

Sprzedaż energii cieplnej pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych będzie korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 19 stycznia 2012 roku numer IPTPP4/443-30/11-4/OS.

Sytuacja podatnika

Zespół Szkół jest jednostką budżetową, powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz czynnym podatnikiem VAT. Jako dostawca energii cieplnej nie podlega ustawie Prawo energetyczne.

Szkoła ma otrzymać od Powiatu budynek kotłowni na biomasę, który będzie ogrzewał nie tylko jej placówkę, ale również między innymi Dom Pomocy Społecznej, będący jednostką budżetową i jednocześnie powiatową jednostką organizacyjna tego samego powiatu. Sprzedaż ciepła będzie odbywać się po kosztach bez zysku dla Powiatu. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługa sprzedaży ciepła na rzecz Domu Pomocy Społecznej, czyli jednostki budżetowej, może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie § 13 ust.1 pkt 13 – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy przepisu § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę