Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 maja 2012

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a zwolnienie w VAT

238

Dostawa działek niezabudowanych oraz części działek, przeznaczone do uprawy rolnej, stanowiących działki rolne i leśne, będzie korzystała ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że w momencie sprzedaży ww. działki nie będą miały budowlanego charakteru. Z kolei dostawa działki w części zabudowanej budynkiem inwentarskim wybudowanym w latach 80-tych wraz z gruntem, będzie zwolniona od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2012 roku nr IPTPP2/443-867/11-4/KW.

Sytuacja podatnika

Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, otrzymała w spadku gospodarstwo rolne na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Całość składa się z trzech działek rolnych i trzech działek leśnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy jedna z działek przeznaczona jest w części 0,15 ha pod zabudowę zagrodową i zabudowana jest budynkiem (obo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź