Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż nieruchomości nie objętej ważnym planem zagospodarowania przestrzennego w stosunku, do której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania a z zapisów w ewidencji gruntów wynika jej przeznaczenie na działki rolne, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby S...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź