Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

2 stycznia 2013

Sprzedaż samochodu osobowego a obowiązek korekty podatku naliczonego

161

Przy sprzedaży samochodu osobowego, jako towaru używanego, korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT, którego wykorzystanie obejmowało również czynności nieopodatkowane, należy dokonać korekty odpowiedniej części podatku naliczonego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 października 2012 roku nr IPPP2/443-851/12-2/AO.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się do organu podatkowego Podatnik, który w lipcu 2010 roku wykupił i wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy użytkowany od czerwca 2008 roku na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wartość tego samochodu przekroczyła 15 000 zł. Podatnik odliczył podatek VAT w wysokości 60%. W miesiącu styczniu 2012 roku pojazd ten został sprzedany na fakturę VAT z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy sprzedaż samochodu, przy której została zastosowana stawka podatku VAT „zw.” powoduje konieczność korekty podatku naliczonego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mocą art. 43 ust. 2 ww. ustawy przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ww. ustawy.

Natomiast uregulowania zawarte w art. 91 ww. ustawy zobowiązują podatnika, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, do dokonania korekty odliczonego podatku w sytuacji zmiany przeznaczenia towaru. W odniesieniu do ruchomości, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych obowiązek korekty podatku naliczonego następuje w ciągu 5 kolejn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę