Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

17 grudnia 2012

Sprzedaż samochodu osobowego a utrata prawa do zwolnienia z VAT

163

Sprzedaż samochodu osobowego używanego powyżej 1/2 roku, który stanowi towar opodatkowany podatkiem akcyzowym, powoduje utratę zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 października 2012 roku nr IPPP2/443-754/12-4/JW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury, polegającą na opracowywaniu projektów technologicznych oraz sprawowaniu funkcji kierownika budowy. Podatnik korzysta ze zwolnienia w podatku VAT ponieważ wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim, ani bieżącym roku podatkowym kwoty 150 000 zł. W kwietniu 2012 roku Podatnik sprzedał samochód osobowy będący środkiem trwałym od kwietnia 2008 roku wystawiając rachunek, następnie wystawił kolejny rachunek dokumentujący opracowanie projektu technologicznego.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniami:

  • Czy sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, używanego powyżej 1/2 roku, od którego nie odliczono podatku VAT, powoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT,

  • Czy utrata prawa następuje z dniem sprzedaży samochodu osobowego, czy z dniem dokonania kolejnej sprzedaży opodatkowanej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ad. 1

W myśl art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia od podatku mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł - zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Ponadto do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jednakże pomimo spełnienia przez podatnika tych wymagań utrata zwolnienia następuje, również kiedy podatnicy dokonują dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 43 ust. 2 ww. ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z opisu sprawy wynika, iż przedmiotem dostawy był samochód osobowy będący środkiem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę