Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

1 lutego 2013

Sprzedaż towaru czeskiej firmie z dostawą do Chorwacji

178

Nasza firma podpisała umowę na sprzedaż 100 sztuk osprzętu komputerowego z firmą czeską. Jednak towar mamy dostarczyć bezpośrednio do Chorwacji, gdyż firma czeska sprzedaje towar swojemu chorwackiemu kontrahentowi. Będziemy odprawiali towar w polskim urzędzie celnym. Czy transakcję mamy rozliczyć jako WDT czy jako eksport?

ODPOWIEDŹ

Opisaną transakcję należy rozliczyć jako eksport towarów.  

UZASADNIENIE

W przypadku tzw. transakcji łańcuchowych tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów zawierających transakcje ustanowiono szczegółowe zasady dotyczące dostaw. Zgodnie z art.7 ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem dostawy towarów jest, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Stosownie zaś do art.22 ust.2 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

W myśl art.22 ust.3 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust.2, dostawę towarów, która:

  • poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

  • następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami przyporządkowanie transportu konkretnej dostawie w łańcuchu decyduje o miejscu opodatkowania tych dostaw. Każda z dostaw w transakcji łańcuchowej traktowana jest odrębnie w myśl art.7 ust.8 ustawy, co oznacza, że dla każdej odrębnie ustalane jest miejsce dokonania dostawy. W danej transakcji łańcuchowej następuje tylko jedno przemieszczenie towarów, zatem tylko jedna z dostaw może być uznana za dostawę „ruchomą”, pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi”.

W przedstawionym przypadku występują dwie dostawy towarów:

• dostawa pomiędzy Państwa firmą a firmą czeską,

• dostawa pomiędzy czeską firmą a firmą chorwacką.

Państwa firma jest podmiotem dokonującym dostawy towarów do kraju trzeciego zlokalizowanego poza terytorium Unii Europejskiej tj. do Chorwacji. Nabywcą osprzętu komputerowego jest czeska firma, która następnie dokonuje dostawy towarów do swojego chorwackiego kontrahenta. Towary dostarczą Państwo bezpośrednio z Polski na terytorium państwa trzeciego (Chorwacji) i to Państwo dokonają odprawy celnej tych towarów. Transport należy przyporządkować transakcji pomiędzy Państwa firmą a czeskim nabywcą. Oznacza to, że dostawa realizowana przez Państwa na rzecz czeskiego kontrahenta będzie dostawą „ruchomą”, natomiast dostawa pomiędzy czeskim kontrahentem a chorwacka firmą będzie dostawą „nieruchomą”. Zatem w przedstawionym przypadku, w konsekwencji dostawy towarów, która będzie dokonana przez Państwa firmę, dojdzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę