Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

2 września 2012

Sprzedaż towaru ze składu celnego

177

Sprzedaż towaru ze składu celnego na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej stanowi eksport.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numerIPTPP2/443-277/12-4/AW z 25 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się spółka, która dokonuje sprzedaży towarów pochodzenia nieunijnego (m.in. Chin) ze składu celnego znajdującego się na terytorium RP do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Sprzedawane towary nie są dopuszczane do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, są obejmowane procedurą składu celnego, a następnie w procedurze tranzytu wywożone są z obszaru celnego UE.

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy opisana powyżej transakcja podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. 

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że dokonywana przez Spółkę transakcja sprzedaży towarów ze składu celnego poza terytorium Unii Europejskiej wypełnia dyspozycję dostawy eksportowej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ podatkowy, powołując się na przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92z 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz ustawy z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej, uznał, że skład celny powinien być traktowany jako tery...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę