Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , AKTUALNOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

11 lipca 2012

Sprzedaż udziału w nieruchomości a opodatkowanie VAT

270

Sprzedaż udziału w działce pochodzącej z majątku osobistego, nabywanej nie w celach handlowych lecz w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2012 roku nr ILPP1/443-433/08/12-S/AKr.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca z małżonką, będąc na prawach współwłasności ustawowej, dokonali w roku 2006 sprzedaży udziałów w dwóch działkach rolnych, oznaczonych w rejestrze gruntów jako grunty rolne. Sprzedane działki pochodziły z majątku osobistego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Od dokonanych transakcji nie zapłacono podatku od towarów i usług.

Małżonkowie zamierzają do końca pierwszego półrocza 2008 r., z posiadanego majątku osobistego, składającego się m. in. z udziału 1/2 części w dwóch działkach rolnych nr 4 AM-9 i nr 145 AM-1, sprzedać udział wynoszący 1/2 części w działce gruntu nr 145 AM-1, o powierzchni 0,2181 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów jako grunty orne. Sprzedaż ta nie jest związana z działalnością gospodarczą, a jedynie jest sprzedażą części majątku osobistego. Opisana wyżej nieruchomość została nabyta do majątku osobistego i nie była nabywana w celach handlowych. Nabywcą przedmiotowego udziału będzie osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która w dniu nabycia zapłaci 2% podatku PCC.

W uzupełnieniu do wniosku, Zainteresowany oświadczył, iż grunty rolne zostały nabyte w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Na przedmiotowych działkach Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi działa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź