Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

23 października 2012

Starostwo Powiatowe nie posiada statusu samorządowej osoby prawnej

140

Status podatnika podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności zarówno Powiatu jak i Starostwa Powiatowego posiada Powiat.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 roku o sygnaturze IPTPP1/443-248/12-3/MH.

Sytuacja Podatnika

Powiat uważa, że nie posiadając własnych struktur organizacyjnych swoje zadania wykonuje za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, który jest aparatem pomocniczym, służącym do wykonywania zadań oraz obsługi techniczno - organizacyjnej Powiatu. Zatem podatnikiem VAT nie jest Powiat, lecz Starostwo Powiatowe, gdyż Powiat jako osoba prawna nie dokonuje bezpośrednio żadnych czynności, tylko działa przez swoje organy wykonawcze.

Powiat argumentuje iż, wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług. W szczególności funkcjonuje wiele umów cywilnoprawnych oddających majątek Powiatu w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd) oraz dokonywana jest sprzedaż nieruchomości. Stroną wszystkich umów cywilnoprawnych jest Powiat (jako jednostka posiadająca osobowość prawną), lecz czynności związane z wykonywaniem i obsługą finansową dokonywane są przez Starostwo i inne jednostki organizacyjne.

Stwierdza również że, Starostwo Powiatowe jako urząd powołany do obsługi organu Powiatu wystawia faktury VAT dokumentujące sprzedaż nieruchomości przez Powiat oraz świadczenie usług najmu w ramach zawartych umów cywilnoprawnych oraz prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży. Starostwo Powiatowe jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma nadany nr NIP, jak również odprowadza podatek VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych przez Powiat umów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor uznał stanowisko Powiatu za nieprawidłowe.

Starostwo Powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy jednostce samorządu terytorialnego. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno - organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę