Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT dla badań osób niepełnosprawnych

184

Świadczenia medyczne polegające na badaniu lekarskim i wydaniu zaświadczenia o istnieniu celowości stosowania skróconej normy czasu pracy osób niepełnosprawnych nie mogą korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2012 roku nr IBPP3/443-99/11/JP.

Sytuacja podatnika

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w ramach swej działalności statutowej między innymi świadczy usługi medyczne polegające na badaniu lekarskim w celu wydania zaświadczenia o istnieniu celowości stosowania skróconej normy czasu pracy osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skrócony czas pracy przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie na podstawie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wystawionym przez lekarza medycyny pracy.

Procedura postępowania podczas przeprowadzania badania lekarskiego i wydania takiego zaświadczenia polega na tym, że pacjent zgłasza się ze skierowaniem od pracodawcy i orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do rejestracji, gdzie zakładana jest karta badania lekarskiego (inna karta niż w przypadku badania profilaktycznego), wykonuje się pomiary (waga, wzrost, ciśnienie, tętno), po czym pacjent kierowany jest do gabinetu lekarskiego na badanie lekarskie. Lekarz medycyny pracy po zebraniu wywiadu lekarskiego, wykonaniu badania przedmiotowego, zapoznaniu się z narażeniami na stanowisku pracy oraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wystawia zaświadczenie o istnieniu, bądź nie istnieniu celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wobec badanego pracownika a treść zaświadczenia odnotowuje w karcie badania lekarskiego.

Koszty badań zakończonych wydaniem zaświadczenia ponoszą pracodawcy. W związku z powyższym, ZOZ zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczenia medyczne polegające na badaniu lekarskim i wydaniu zaświadczenia o istnieniu celowości stosowania skróconej normy czasu pracy osób niepełnosprawnych powinny podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze są zwolnione z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy).

Z uwagi na brak w przepisach ustawy definicji opieki medycznej, organ odwołał się do przepisów Dyrektywy oraz orze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę