Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT na usługi badań i nadzorów archeologicznych

171

Świadczone przez Muzeum usługi badań i nadzorów archeologicznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że Muzeum nie osiąga z ich tytułu w sposób systematyczny zysków, a w przypadku ich osiągnięcia, zyski są przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie tych usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-992/11/BW z 30 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

W ramach prowadzonej działalności Muzeum świadczy usługi konserwatorskie oraz badania i nadzory archeologiczne wykonywane wraz z odpowiednią dokumentacją konserwatorską lub archeologiczną. Badania, nadzory archeologiczne i usługi konserwatorskie wykonywane są na zlecenia inny...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź