Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , TRANSPORT , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT na usługi badania kierowców

214

Sprzedaż usług związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, którym podlegają osoby ubiegające się o prawo jazdy podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-787/11-2/EN z 10 sierpnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zakład Opieki Zdrowotnej zamierza prowadzić badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, którym podlegają osoby ub...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź