Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , TRANSPORT , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT na usługi badania kierowców

282

Sprzedaż usług związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, którym podlegają osoby ubiegające się o prawo jazdy podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź