Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 stycznia 2012

Stawka VAT w eksporcie towarów dokonywanym na rzecz polskiego podatnika

205

Podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów, w sytuacji gdy nabywcą towaru jest polski kontrahent, w przypadku, gdy jako dostawca dokonuje wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej i posiada dokument IE599, na którym widnieje jako nadawca.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-905/11-4/KC z 7 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT, zamierzała dokonać sprzedaży towaru w ramach transakcji, w której uczestniczyć miały trzy podmioty: Spółka miała dokonać sprzedaży towarów za pośrednictwem Pośrednika, natomiast towary miały trafić wprost od Wnioskodawcy do Odbiorcy (transport miał być zorganizowany przez Wnioskodawcę). Wnioskodawca miał otrzymać płatność z tytułu dokonanej dostawy od Pośrednika.

Na dokumentach przewozowych jako nabywca towaru wskazany miał być Pośrednik, podczas gdy jako odbiorca towaru wskazany miał być Odbiorca. Spółka wskazała, że na dokumencie sprzedaży wskazana miała być jako sprzedawca, nabywcą miał być podmiot z Polski oraz odbiorca z terenu poza Unią Europejską. Na dokumencie odprawy celnej (komunikat IE 599) w polu Nadawca wskazana miała być Spółka. Równocześnie Spółka wskazała, że obecnie w komunikacie IE 599 nie znajduje się pole o nazwie „E.”.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego między innymi o potwierdzenie swojego stanowiska, że w przedstawionym powyżej stanie faktycznym zgodnie z art. 2 pkt 8 lit, a) w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT dostawa towarów pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikiem, po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie o VAT, będzie stanowiła eksport towarów opodatkowany stawką VAT 0%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy przychylił się do stanowiska Spółki, wskazując na przepis art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

- dostawcę l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę