Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

12 stycznia 2012

Strata bilansowa bez perspektyw jej pokrycia w przyszłych okresach

189

Czy w sprawozdaniu finansowym można zapisać, że pokrycie straty nastąpi z przyszłych zysków jeżeli szansa na zyski w przyszłości jest praktycznie niewielka? Ile czasu można wykazywać taką niepokrytą stratę w bilansie?

W zakresie pierwszego pytania, należy uwzględnić nadrzędne zasady rachunkowości oraz przepisy Ustawy o rachunkowości (dalej „UoR”) zgodnie z którymi jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Tak więc, nie można w sprawozdaniu finansowym podawać informacji niezgodnych z najlepszą wiedzą osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. zapewniać, iż straty zostaną pok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź