Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

5 grudnia 2012

Świadczenie odpłatnych usług medycznych przez Szpital a zwolnienie w VAT

205

Świadczenie usług medycznych przez Szpital będzie korzystało ze zwolnienia w podatku VAT, jeśli podstawowym celem danego świadczenia jest diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia tj. świadczeniu temu przyświeca cel terapeutyczny.

Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 12 września 2012 roku nr PT8/033/223/741/SBA/12/PT-713.

 Sytuacja podatnika

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Powiat, wpisanym do rejestru wojewody. Podstawowym zakresem działalności szpitala jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom objętym powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, finansowanym ze środków publicznych. Zgodnie z zapisem statutu Szpital może również udzielać świadczeń medycznych (porady lekarskie, leczenie szpitalne, badania diagnostyczne laboratoryjne, zdjęcia RTG, badania EKG, USG itp.) odpłatnie:

  • osobom nieubezpieczonym w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź