Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 października 2012

Świadczenie usług opieki medycznej a prawo do zwrotu podatku VAT

181

Świadczenie usług medycznych w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego, jak i czynności ściśle z tym związane dotyczące badań laboratoryjnych, transportu chorego, utylizacji odpadów, zakup lekarstw, sprzętu medycznego są zwolnione z podatku VAT, a w związku z tym NZOZ nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego zawartego w nabywanych towarach i usługach.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygnaturze I SA/GD 1060/11 Z 05 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Ze skargą na interpretację organu podatkowego do sądu administracyjnego zwrócił się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ), który świadczy usługi opieki medycznej, na podstawie kontraktu z NFZ, polegające na opiece w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych pacjenta. Do obowiązków NZOZ należy miedzy innymi całodobowa opieka zapewniona przez lekarzy i pielęgniarki, okresowe badania diagnostyczne, transport pacjenta do szpitala, jeżeli jego stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu, wizyty lekarza i pielęgniarki w domu pacjenta, badania i pobrania prób do badań diagnostycznych, zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej pacjenta z lekarzem i pielęgniarką, dostarczanie pacjentowi lekarstw i umożliwienia wizyty w gabinecie lekarskim. W celu realizacji usługi podstawowej NZOZ zawiera transakcje ściśle z tą usługą związane, takie jak: zakup lekarstw i sprzętu medycznego w hurtowniach farmaceutycznych, zakup paliwa do samochodów służących do transportu lekarzy, pielęgniarek i pacjentów oraz transportu lekarstw i prób pobranych do badań laboratoryjnych, najem gabinetu lekarskiego, szkolenie opiekuna pacjenta, zabezpieczenie usług lekarza konsultanta oraz usług rehabilitanta, zapewnienie łączności telefonicznej pomiędzy pacjentem a lekarzem i pielęgniarką.

Zdaniem NZOZ, skoro świadczy usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, to przepisy Dyrektywy 2006/112/WE dają mu prawo do nabywania towarów i usług zwolnionych z podatku VAT, między innymi usługi badań laboratoryjnych i transportu medycznego. Zaś w przypadku dostawy pozostałych towarów i usług ściśle związanych z realizowaną opieką szpitalną i medyczną, ustawodawca powinien zapewnić zwrot podatku vat w ramach nadpłaty.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sad Administracyjny w Gdańsku przyznał rację Dyrektorowi Izby Skarbowej, zgodnie z którym usługi opieki medycznej świadczone przez NZOZ stanowią usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast towary i usługi nabyte przez NZOZ dotyczące zakupu lekarstw i sprzętu medycznego w hurtowniach farmaceutycznych, paliwa, najmu pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych i usług hotelarskich, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Bowiem stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 lipca 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę