Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczone przez Podatnika usługi polegające na edukowaniu lekarzy dentystów korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2012 roku nr IBPP1/443-581/12/AW.

Sytuacja podatnika

 O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi kształcenia zawodowego dla stomatologów. Szkolenia organizowane są przez Podatnika w imieniu własnym na rzecz osób, które wyrażą chęć uczestniczenia w proponowanych szkoleniach. Szkolenia te stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników, jak również mają na celu uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Zakres świadczonej usługi obejmuje kompleksową organizację imprezy od przygotowania merytorycznego programu, przygotowania umów cywilnoprawnych zlecających przeprowadzenie wykładów osobom posiadającym stosowną wiedzę i uprawnienia, poprzez zgłoszenie szkolenia w Izbie Lekarskiej i uzyskanie punktów edukacyjnych, rezerwację sali, wysłanie ofert szkoleniowych do osób potencjalnie zainteresowanych tematyką, przygotowanie druków zaproszeń, potwierdzeń udziału w szkoleniu itp., zamówienie cateringu i cały szereg organizacyjnych czynności koniecznych do wykonania przy organizacji szkolenia.

Firma jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności. Prawo do prowadzenia szkoleń dla lekarzy i lekarzy stomatologów wynika z uchwał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, które wpisało Podatnika do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadcząc powyżej opisane usługi ma prawo stosować stawkę zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy obowiązujących przepisów podatkowych organ podatkowy wskazał, iż usługi doskonalenia zawodowego w formie kursów dla lekarzy stomatologów, przeprowadzane przez Podatnika, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ są warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonania zawodu lekarza dentysty. Osoby szkolące się mają ustawiczny obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, które muszą być potwierdzone dokumentem w formie Ewidencji Doskonalenia Zawodowego. Ewidencję tę lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego.

Zatem została speł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę