Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

11 marca 2012

Ujęcie bilansowe i podatkowe wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

285

Problemem, który budzi mój niepokój jest sposób zaksięgowania pomocy finansowej otrzymywanej co rok z ARiMR - jest to zwrot 75% kosztów poniesionych na inwestycje wg 5 letniego „Planu Dochodzenia do Uznania” przez grupę sadowników oraz kilku % pomocy na działalność administracyjną. Pomoc ta jest otrzymywana w kolejnym roku obrachunkowym. Skutkuje to wykazaniem z reguły ogromnej straty dla Urzędu Skarbowego, którą można pokryć pomocą finansową otrzymaną z ARiMR, ale dopiero w kolejnym roku po jej otrzymaniu. Inwestycje są przeprowadzane corocznie, więc sytuacja się powtarza. Wydatkami inwestycyjnymi wg. PDU, (poza zakupami środków trwałych) są również skrzynio-palety, opakowania i inne, których wartość jest poniżej 3.500 zł netto i odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącej działalności. Mam pytanie: jak rozliczyć inwestycje tegoroczne (kilka milionów zł)? W jaki sposób zaksięgować pomoc finansową i jak zainicjować tą, którą otrzymamy w przyszłym roku. Jaki będzie to miało wpływ na bilans? Obawiam się, że jak w tym roku wykażę wielomilionową stratę, a w przyszłym roku po otrzymaniu z ARiMR 75% poniesionych kosztów netto, to z kolei przyniesie odwrotny skutek – wielomilionowy zysk?

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może otrzymać wsparcie finansowe:

POLECAMY

a) na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy produ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź