Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

11 marca 2012

Ujęcie bilansowe i podatkowe wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

196

Problemem, który budzi mój niepokój jest sposób zaksięgowania pomocy finansowej otrzymywanej co rok z ARiMR - jest to zwrot 75% kosztów poniesionych na inwestycje wg 5 letniego „Planu Dochodzenia do Uznania” przez grupę sadowników oraz kilku % pomocy na działalność administracyjną. Pomoc ta jest otrzymywana w kolejnym roku obrachunkowym. Skutkuje to wykazaniem z reguły ogromnej straty dla Urzędu Skarbowego, którą można pokryć pomocą finansową otrzymaną z ARiMR, ale dopiero w kolejnym roku po jej otrzymaniu. Inwestycje są przeprowadzane corocznie, więc sytuacja się powtarza. Wydatkami inwestycyjnymi wg. PDU, (poza zakupami środków trwałych) są również skrzynio-palety, opakowania i inne, których wartość jest poniżej 3.500 zł netto i odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącej działalności. Mam pytanie: jak rozliczyć inwestycje tegoroczne (kilka milionów zł)? W jaki sposób zaksięgować pomoc finansową i jak zainicjować tą, którą otrzymamy w przyszłym roku. Jaki będzie to miało wpływ na bilans? Obawiam się, że jak w tym roku wykażę wielomilionową stratę, a w przyszłym roku po otrzymaniu z ARiMR 75% poniesionych kosztów netto, to z kolei przyniesie odwrotny skutek – wielomilionowy zysk?

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może otrzymać wsparcie finansowe:

a) na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,

b) na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym „Planie Dochodzenia do Uznania” (w dalszej części PDU).

ad a) Pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej, wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartości produktów sprzedanych grupy, która wynosi:

• w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku odpowiednio • iednio 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produktów sprzedanych nie przekraczającej 1 mln euro, lub w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 3% wartości produktów sprzedanych przekraczającej 1 mln euro,

• górna wartość pomocy dla poszczególnych grup producentów nie może przekraczać 100 tys. euro za każdy rok realizacji PDU.

ad b) Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym PDU wynosi 75 % poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji, 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji grupa producentów pokrywa ze środków własnych.

Kwalifik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź