Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Środek trwały został dofinansowany w wysokości 80%. Kwota dofinansowana zawieszona została na przychodach przyszłych okresów (PPO). Środek trwały jest bilansowo amortyzowany a jednocześnie dokonujemy odpisu PPO w wynik finansowy. Czy to co księguję na przychody stanowi przychód podatkowy oraz czy amortyzacja (jeśli amortyzacja jest jednorazowa) stanowi koszt podatkowy w 100% czy tylko w tych 20%, które nie zostało dofinansowane?

ODPOWIEDŹ Odpowiadając na to pytan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź