Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

18 stycznia 2012

Ujęcie księgowe wyceny majątku oraz rezerwy w likwidowanej spółce

207

Jak wygląda ujęcie księgowe wyceny majątku oraz utworzonej rezerwy na przyszłe zobowiązania w spółce postawionej w stan likwidacji i w jaki sposób ujmuje się wykorzystanie w księgach takiej rezerwy?

Kwestia utworzenia rezerw oraz odpisów aktualizujących w przypadku postawienia spółki w stan likwidacji opisana jest w art. 29 Ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”).

I tak zgodnie z treścią tego przepisu jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży nett...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź