Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

31 marca 2011

Ujęcie podatkowe i księgowe nieściągalnych wierzytelności

220

Po jakim czasie przedawniają się wystawione faktury i czy termin przedawnienia liczy się od daty wystawienia faktury czy od terminu płatności? W jaki sposób mogę wyksięgować faktury nieściągalne i jak potraktować je podatkowo?

Pytanie naszego Abonenta jest pozornie proste niemniej odpowiedź na nie musi uwzględniać szereg aspektów prawnych. Jak rozumiem, czytelnik chciałby dokonać wyksięgowania części nieściągalnych należności, które w jego ocenie w niedługim czasie mają ulec przedawnieniu. Niemniej czytelnik nie określił dokładnie czego dotyczyły należności, co jest o tyle istotne, iż w zależności od rodzaju roszczenia, terminy przedawnienia mają różny okres.

Kwestię przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych reguluje Kodeks cywilny (dalej „k.c.”). Termin przedawnienia roszczeń to czas, po upływie którego dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Kodeks cywilny wprowadził podstawowy 10-letni okres przedawnienia (art. 118 k.c.). W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Do świadczeń okresowych można zaliczyć m.in. świadczenia wynikające z umowy najmu lub dzierżawy. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata (z wyłączeniem umowy sprzedaży, patrz poniżej). Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie przewidują odmiennych terminów przedawnienia w stosunku do określonego rodzaju roszczeń. I tak na pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź