Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób ująć w bilansie podpisaną umowę, w której zobowiązujemy się do zakupu w kolejnym roku finansowym określonej ilości usług po z góry określonej cenie? Do dnia bilansowego nie wpłacano żadnych zaliczek z tytułu tej umowy.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż strony umowy ustaliły jedynie przedmiot, cenę oraz termin realizacji świadczenia. Powstały przyszłe prawa i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź