Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób ująć w bilansie podpisaną umowę, w której zobowiązujemy się do zakupu w kolejnym roku finansowym określonej ilości usług po z góry określonej cenie? Do dnia bilansowego nie wpłacano żadnych zaliczek z tytułu tej umowy.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż strony umowy ustaliły jedynie przedmiot, cenę oraz termin realizacji świadczenia. Powstały przyszłe prawa i obowiązki stron, lecz nie zaszły na dzień bilansowy żadne zdarzenia gospodarcze, które powodowałyby powstanie składników aktywów czy pasywów. Tak więc w samym bilansie nie ujmuje się tego typu umowy.

Niemniej może się okazać, iż umowa jest dla podmiotu istotna, zarówno pod względem wartościowym jak i biznesowym. W takim przypadku należy zastanowić się czy informacja o podpisanej umowie nie powinna zostać ujęta w sprawozdaniu finansowym. I tak zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, w informacji dodatkowej stanowiącej część sprawozdania finansowego należy ująć m.in. inform...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę