Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

9 maja 2011

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym rozliczeń między spółkami powiązanymi

251

Podmiot A, posiada 100% udziałów w podmiocie B, C i D. Podmiot B ma na koniec roku zobowiązania wobec podmiotu A i C. Czy w bilansie podmiotu B muszę wykazać transakcje pomiędzy tymi podmiotami na zasadzie: zobowiązania wobec jednostek powiązanych i tu wykazać oba wobec A i C czy tylko A? Czy te podmioty zależne są względem siebie powiązane czy tylko między nimi a jednostką dominującą jest powiązanie?

ODPOWIEDŹ Zgod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź