Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

24 października 2011

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń następujących po dniu bilansowym

243

Jakie informacje dotyczące zdarzeń po dacie bilansu należy ująć w sprawozdaniu finansowym? Do jakiej daty mamy analizować zdarzenia po 31 grudnia, czy do dnia podpisania sprawozdania? Proszę o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź