Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam leasing finansowy w walucie obcej. Jak powinno się księgować różnice kursowe od wpłacanych rat leasingowych i WOL? Z jednej strony powstają różnice kursowe wynikające z innego kursu na nocie obciążeniowej za kolejną ratę leasingową i kursem z dnia zapłaty. Ale co jeszcze z „rozliczeniem przedmiotu leasingu”? Tam zaksięgowano wartość początkową wg kursu z dnia przyjęcia przedmiotu leasingu, a kolejne raty w części kapitałowej są przeliczane wg innego kursu. Czy tutaj też się robi różnice kursowe, czy może wycenia się na koniec roku zobowiązanie z tytułu przedmiotu leasingu?

Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź