Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , NIERUCHOMOŚCI

22 marca 2013

Umowa użyczenia pomiędzy jednostką budżetową a samorządowym zakładem budżetowym a stawka VAT

292

Umowa użyczenia lokalu użytkowego pomiędzy jednostką budżetową a zakładem budżetowym będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT, przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem użyczenia opłaty tj. energię elektryczną, energię cieplną, wodę, gaz, odprowadzenie ścieków, usuwanie nieczystości.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź