Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik pracuje tylko do 30 sierpnia 2011 roku, rozstaje się z firmą za porozumieniem stron, wykorzystał 24 dni urlopu. Czy to niezgodnie z prawem? Nie wiedzieliśmy, że rozstanie się z firmą.

NIE. W omawianym przykładzie nie doszło do naruszenia przepisów prawa pracy. Pracownikowi posiadającemu 10-letni staż pracy zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni na cały rok kalendarzowy, jednakże w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego zakończeniem, pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje 31 sierpnia 2011 roku urlop wypoczynkowy przysługiwałby w wymiarze 18 dni (8/12 x 26 = 17,33 co po zaokrągleniu daje 18 dni), jednakże faktyczne wykorzystanie urlopu w wyższym wymiarze ma jedynie taki skutek, że w razie podjęcia pracy w tym samym roku kalendarzowym u innego pracodawcy, nowy pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia jedynie 3 dni urlopu wypoczynkowego (23 dni urlopu wypoczynkowego u dotychczasowego pracodawcy + 3 dni urlopu wypoczynkowego u nowego pracodawcy = 26 dni urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy). Ważne aby informacja o wykorzystanym w danym roku kalendarzowym urlopie wypo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę