Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługa badania krwi w celu oznaczenia grupy krwi i wydania identyfikacyjnej karty grupy krwi korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP1/443-358/11-2/MW z dnia 14 września 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy odpłatnie usługi zdrowotne polegające na pobraniu krwi i oznaczeniu grupy krwi. Wynik badania przekazywany jest w formie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi. Dokument ten pozwala ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Karta jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Karta pozwala skrócić czas oczekiwania na transfuzję o ok. 30 min. Karta pozwala uniknąć oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu, ponieważ jest trwała i zachowuje ważność przez całe życie człowieka. W związku z powyższym zadano pytanie czy usługi polegające na oznaczaniu grupy krwi wraz z wydaniem Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi podlegają zwolnieniu z VAT?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Posiadanie przez potencjalnego pacjenta karty plastikowej z oznaczeniem nazwiska,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę