Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 listopada 2012

Usługi fotograficzne a obowiązek instalacji kasy

191

Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie fotografowania uroczystości rodzinnych i okolicznościowych na zlecenie klienta. Zdjęcia będą przekazywane w postaci odbitek fotograficznych wklejonych do albumów. Będę tworzył również internetową galerię z fotografiami, którą klient może udostępnić wszystkim zainteresowanym. W ramach uzupełnienia i uatrakcyjnienia mojej oferty fotografie zostaną przekazane także w formie elektronicznej. Jako nośnik informacji zostaną wykorzystane płyty CD, DVD oraz inne nośniki elektroniczne. Wystawiam fakturę VAT, w której jako wykonane czynności wyszczególniam wykonanie, obróbkę fotografii oraz przygotowanie albumu ze zdjęciami. Czy w takim przypadku będę zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów?

ODPOWIEDŹ

Nie, będzie Pan zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.  

UZASADNIENIE

Stosownie do treści §3 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 roku lub 2012 roku kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy o VAT – podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.

Zgodnie z §4 ust.1 pkt 7 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w §2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

W omawianej sytuacji wykonywane przez Pana czynności nie będą polegały na dostawie płyt i nośników elektronicznych, lecz na świadczeniu usług, do których nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę