Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 stycznia 2013

Usługi informatyczne świadczone dla prokuratury

138

Nasza firma informatyczna wygrała przetarg na sporządzenie programu komputerowego dla prokuratury. Czy obowiązuje nas szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

 

ODPOWIEDŹ

Jeśli przedmiotowa usługa związana jest z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązuje Państwa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego tj. moment otrzymania zapłaty. W sytuacji gdy jest to zlecenie na wykonanie programu komputerowego, który np. wykorzystywany będzie na potrzeby własne prokuratury – wówczas obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. W sytuacji postępowania sądowego lub przygotowawczego wynagrodzenie za usługę ustalane jest dopiero na podstawie stosownych postanowień wydawanych w tym zakresie lub na podstawie orzeczeń kończących postępowanie w danej sprawie. Wypłata wynagrodzenia następuje w momencie uprawomocnienia się postanowienia przyznającego zasądzoną zapłatę. Dlatego też w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług uwzględniono specyficzny sposób wynagradzania przez sądy i prokuratury za czynności zlecone w trakcie postępowania.

A zatem w przypadku usługi świadczonej na rzecz prokuratury, która na podstawie właściwych przepisów, zleciła Państwu wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, rozliczenia podatku należnego z urzędem skarbowym powinni Państwo dokonać za okres rozliczeniowy, w który dokonano zapłaty za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę