Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi medyczne w zakresie ratowania zdrowia a sprzedaż samochodu

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 218

Jestem podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Świadczę usługi medyczne w zakresie opieki lekarskiej. Na stanie firmy mam samochód, który służy do działalności zwolnionej. Na podstawie ustawy o PIT samochód jest amortyzowany i stanowi środek trwały, który służy do działalności zwolnionej. Mam kupca na ten samochód. Jaką stawką mam opodatkować taką sprzedaż? Usługi medyczne przekroczyły limit 200 000 zł. Czy przy tej sprzedaży nie muszę się już zarejestrować jako czynny podatnik VAT?

Odpowiedź

Sprzedaż samochodu przez Czytelnika będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego do limitu 200 000 zł. Dostawa ta nie wlicza się także do tego zwolnienia podmiotowego. 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku świadczenie usług w zakresie usług medycznych, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Zwolnieniu podlega także usługa w zakresie opieki medycznej, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Zwolnienie ma też zastosowanie, gdy są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, pracowników medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz psychologa. Zwolnienie ma też zastosowanie do refaktury dotyczącej usług z pkt 18 i 19 ustawy o VAT. Powyższe zwolnienia są zwolnieniami przedmiotowymi niezależnie od osiągniętej wartości sprzedaży. Limit w tym wypadku nie obowiązuje podatnika. Podatnik może korzystać ze zwolnienia nie ze względu na ograniczony limit, tylko na charakter i rodzaj wykonywanej usługi. 
Czytelnik świadczy jedną z wymienionych w katalogu usług w zakresie opieki medycznej, które są zwolnione przedmiotowo, tj. bez względu na osiągnięty limit. Na swoim stanie  w firmie ma samochód, który jest zaliczany do środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytelnik ma wątpliwości, czy sprzedaż samochodu spowoduje u niego obowiązek zarejestrowania się do VAT jako czynnego podatnika. Samochód nie może być sprzedany na podstawie zwolnienia przedmiotowego, ponieważ nie są spełnione warunki. Nie oznacza to jednak, że Czytelnik musi się rejestrować do VAT i traci zwolnienie. Należy przeanalizować, co wpływa na limit 200 000 zł i na tej podstawie sprawdzić, czy dostawa samochodu będzie mogła korzystać ze zwolnienia. 

Ważne!
Od podatku zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do tej sprzedaży nie wlicza się określonych transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
  • o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.