Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO

8 października 2012

Usługi montażu stałej zabudowy wnętrz oraz ścianek działowych z drzwi przesuwnych a stawka VAT

161

Świadczenie usług montowania ścianek działowych w budynkach (lokalach) mieszkalnych z drzwi przesuwnych rozdzielających pomieszczenia oraz drzwi przesuwnych do pomieszczeń mieszkalnych będzie opodatkowane 8% stawką podatku, natomiast montaż stałych zabudów wnękowych, kuchennych i łazienkowych będzie opodatkowane 23% stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2012 roku nr IBPP2/443-1076/11/UH.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest producentem mebli, wykonującym usługi w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w zakresie montażu szaf wnękowych na stałe bez możliwości przeniesienia w inne miejsce, montażu drzwi przesuwnych do pomieszczeń, montażu ścianek działowych z drzwi przesuwnych, zabudowy stałej kuchennej, zabudowy stałej łazienkowej. Wnioskodawca zawiera umowy z klientami na dostawę materiałów, obróbkę i montaż, natomiast faktury wystawia na jedną pozycję, na przykład: zabudowa stała za montażem, drzwi przesuwne z montażem, stosując stawkę podatku w wysokości 8%.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dla ww. usług montażu w budownictwie mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 o podatku od towarów i usług, może stosować stawkę podatku w wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, iż warunkiem zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich części,

  • budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie jednej z ww. przesłanek powoduje, że świadczenie nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Jednocześnie zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się dla:

  • towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

  • robót konserwacyjnych dotyczących:

    • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

    • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Ponadto organ podatkowy wskazał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę