Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

16 stycznia 2013

Usługi sporządzania kserokopii i wydawania odpisów dokumentacji medycznej a prawo do zwolnienia w VAT

224

Wykonywane przez Szpital usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania, w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź