Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Usługi szkoleniowe a prawo do odliczenia VAT

161

Podmioty gospodarcze, które komercyjnie świadczyły usługi szkoleniowe zwolnione do końca 2010 roku od podatku od towarów i usług, miały prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tymi usługami.

 

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnaturze III SA/Wa 456/11 z 17 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Omawiane orzeczenie zostało wydane w stanie prawnym obowiązującym w 2010 roku. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka organizowała specjalistyczne szkolenia i konferencje w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego oraz rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych. Jednocześnie Spółka nie była wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a celem podejmowanych działań było regularne osiąganie zysku. W odniesieniu do świadczonych usług szkoleniowych Spółka stosowała zwolnienie od podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź