Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Definicja, wycena oraz opodatkowanie aportu podatkiem od towarów i usług.

Definicja aportu

Aport jest to wkłady niepieniężny, który ustawa o rachunkowości definiuje jako zasób majątkowy o charakterze:

- rzeczowym,

- niematerialnym,

- finansowym z wyjątkiem gotówki i pieniądza bankowego,

który może być uznany za składnik aktywów spółki i spełnia warunki ujmowania w jej bilansie, czyli:

- będzie kontrolowany przez spółkę,

- ma wiarygodnie określoną wartość

- spowoduje w przyszłości wpływ do spółki korzyści ekonomicznych.

Wycena ap...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź