Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

2 lipca 2011

Ustalenie wartości księgowej środka trwałego przy braku dokumentacji

206

W wyniku pożaru spłonął, z wyjątkiem jednego samochodu ciężarowego, cały majątek rzeczowy spółki wraz z dokumentacją księgową (zarówno papierową jak i elektroniczną). W jaki sposób w takiej sytuacji amortyzować samochód ciężarowy, gdy nie wiemy jaka była wartość początkowa ani jaka część została już zamortyzowana? Jak podejść do tej amortyzacji podatkowo a jak księgowo?

Odpowiadając na to pytanie skupimy się wyłącznie na problemie określenia wartości początkowej i wyliczeniu amortyzacji

samochodu ciężarowego. Odpowiedź nie będzie poruszać szczegółowo kwestii związanych z czynnościami i obowiązkami

jednostki w przypadku trwałego zniszczenia dokumentów księgowych.

W przypadku trwałego zniszczenia lub utraty dokumentów księgowych (zarówno papierowych jak i elektronicznych),

podmiot powinien przystąpić do ich odtworzenia. Operacja odtworzenia ksiąg w szczególnych przypadkach może się

okazać czynnością bardzo pracochłonną i czasochłonną, a niekiedy wręcz niemożliwą do wykonania ze względu na ilość

utraconych dokumentów oraz brak rzetelnych informacji pomocnych w celu ich odtworzenia.

W przedmiotowej sprawie, należy sprawdzić czy istnieje możliwość uzyskania informacji na temat wartości początkowej

środka trwałego poprzez:

a) odnalezienie umowy zakupu (np. u sprzedawcy);

b) sprawdzenie przelewów bankowych (o ile bank zapewnia dostęp do wyciągów archiwalnych);

c) sprawdzenie u ubezpieczyciela jaka była wartość ube...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę