Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Utylizacja przestarzałego towaru a konieczność korekty odliczonego VAT

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 443

Spółka handlowa, czynny podatnik VAT, nabyła dwa lata temu towar w celu dalszej sprzedaży (stawka VAT 23%) i odliczyła podatek naliczony z tytułu zakupu. Pomimo starań towar nie znalazł kupca i stał się przestarzały. W związku z tym, że obecnie istnieją niewielkie szanse na jego sprzedaż, a zajmuje on powierzchnię magazynową, spółka chciałaby dokonać jego utylizacji. Czy w takiej sytuacji będzie ona zobowiązana do korekty VAT odliczonego przy nabyciu towaru?

Odpowiedź

Nie, spółka nie musi korygować odliczonego podatku, pod warunkiem że:

  • towar faktycznie utracił wszelką użyteczność w ramach działalności gospodarczej spółki, oraz
  • spółka prawidłowo udokumentuje utylizację, czyli fakt, że towar nieodwracalnie zniknął.
     

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. O odliczeniu podatku podmiot gospodarczy decyduje w momencie nabycia towarów i usług na podstawie zamierzonego sposobu ich wykorzystania. W opisanej w pytaniu sytuacji spółka nabyła towar w celu jego sprzedaży opodatkowanej stawką VAT 23%, a zatem w celu ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W momencie nabycia przysługiwało jej zatem prawo do odliczenia podatku. Następnie spółka starała się sprzedać zakupiony towar, ale nie udało jej się tego dokonać i teraz zamierza go zniszczyć. Utylizacja towaru oznacza, że nie zostanie on ostatecznie wykorzystany do sprzedaży opodatkowanej VAT. Czy wobec tego spółka utraciła prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towaru? 
4 maja 2023 r. w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku sygn. akt: C-127/22. W przytaczanym orzeczeniu TSUE zdecydował, że wycofanie towaru, który podatnik uznał za niemożliwy do wykorzystania w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej, po którym to wycofaniu nastąpiło dobrowolne zniszczenie tego towaru, nie powoduje powstania obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o ile to zniszczenie jest prawidłowo udowodnione lub uzasadnione, a wspomniany towar obiektywnie utracił wszelką użyteczność w ramach działalności gospodarczej podatnika. Prawidłowo udowodnione zutylizowanie towaru należy zrównać z jego zniszczeniem, o i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.