Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

W ewidencjach VAT ujmujemy tylko ostateczne faktury zakupu

312

Wnioskodawca nie ujmuje pierwszej faktury i jej korekty w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, w której wykazuje ostateczną fakturę zawierającą prawidłową cenę i odlicza podatek naliczony zawarty w tej fakturze. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał w/w stanowisko Spółki za prawidłowe, co zaprezentował w pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowej z 7 lutego 2011r. o numerze IPPP3/443-1189/10-4/JF.

Sytuacja podatnika

POLECA...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź