Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

W ewidencjach VAT ujmujemy tylko ostateczne faktury zakupu

166

Wnioskodawca nie ujmuje pierwszej faktury i jej korekty w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, w której wykazuje ostateczną fakturę zawierającą prawidłową cenę i odlicza podatek naliczony zawarty w tej fakturze. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał w/w stanowisko Spółki za prawidłowe, co zaprezentował w pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowej z 7 lutego 2011r. o numerze IPPP3/443-1189/10-4/JF.

Sytuacja podatnika

Spółka - dealer samochodów osobowych, wykonując czynności opodatkowane nabywa w celu dalszej odsprzedaży towary. W momencie zakupu dostawca spółki na podstawie zawartej umowy wystawia fakturę elektroniczną i nie ma technicznej możliwości wystawienia faktury korygującej w tej samej formie. W sytuacji błędnego zafakturowania dostawy samochodu, dostawca pozoruje zwrot towarów dokonując korekty wystawionej faktury – „do zera” i ponownie wystawia fakturę sprzedaży zawierającą prawidłową cenę. Wnioskodawca – nabywca nie ujmuje pierwszej faktury i wystawionej do niej korekty w ewidencji VAT, w której wykazuje dopiero ostateczną fakturę zawierającą prawidłową cenę i odlicza podatek naliczony wynikający z tej ostatecznej faktury.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Fiskus, dokonując oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, odniósł się m.in. do prawa podatnika do odl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę