Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wadium wniesione przez oferenta, które jest warunkiem przystąpienia do przetargu ogłoszonego na zbycie nieruchomości, nie winno być utożsamiane z zaliczką, a obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Adm...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź