Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

31 lipca 2012

Warunki zastosowania stawki VAT 0% do transportu towarów na terytorium kraju

178

W sytuacji, gdy przewoźnik świadczący usługę transportu towarów na terytorium kraju, stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego, nie posiada potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, z którego jednoznacznie wynikałby fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, nie ma prawa do zastosowania w stosunku do świadczonej usługi stawki VAT 0%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-192/12-2/JN z 18 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przewoźnik kolejowy świadczy usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, również w sytuacji, gdy dana usługa transportowa stanowi część usługi transportu międzynarodowego związanego z importem towarów, tj. gdy przewóz towarów odbywa się z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Wówczas usługa transportowa świadczona jest przez Przewoźnika w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź