Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co to jest wkład niepieniężny, gdyż nigdzie nie ma definicji? Co może być przedmiotem wkładów niepieniężnych w spółce osobowej?

Rzeczywiście w obowiązujących przepisach trudno doszukać się definicji wkładu niepieniężnego. Można zatem dokonać analizy terminu „wkładu pieniężnego” i a contratio powiedzieć, iż wszystko co nie jest wkładem pieniężnym jest wkładem niepieniężnym. Niemniej taka interpretacja nie byłaby do końca właściwa. W związku z tym należy przyjrzeć się orzecznictwu sądowemu w tym zakresie, zgodnie, z którym do wkładów niepieniężnych (tj. aportów) zaliczyć możemy w szczególności:

a) Wartości niematerialne i prawne stanowiących prawa zbywalne (np. prawa autorskie, licencje itp.) oraz inne prawa (np. znaki towarowe, know-how itp.);

b) Środki trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczamy grunty, prawo wieczystego użytkowania, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu itp.;

c) Aktywa finansowe, które mogą obejmować posiadane udziały i akcje w innych podmiotach, obligacje oraz inne papiery wartościowe;

d) Zapasy materiałów, wyrobów gotowych i towarów;

e) Należności, pod warunkiem, że są wymagalne i możliwe do uzyskania;

f) Przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksy cywilnego oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w przypadku spółek osobowych do kategorii wkładów niepieniężnych służących...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę