Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

1 lutego 2013

Wniesienie inwestycji aportem a prawo do odliczenia VAT

176

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem VAT. W 2012 roku zakończyliśmy inwestycję polegającą na budowie ulicy wraz z siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Nowo wybudowaną sieć przekazaliśmy w formie aportu do jednoosobowej spółki, w której posiadamy stuprocentowe udziały. Przekazanie to wiązało się z obowiązkiem naliczenia 23% VAT należnego. Od momentu rozpoczęcia inwestycji zamierzaliśmy wykorzystać inwestycję do działalności opodatkowanej, więc w całości odliczaliśmy podatek naliczony od zakupów związanych z opisaną inwestycją. Odliczenia dokonywaliśmy w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym. Moment oddania inwestycji do użytkowania (wystawienie dokumentu OT) miał miejsce we wrześniu 2012 roku, natomiast samo przekazanie aportem do spółki nastąpiło w grudniu 2012. Czy w związku z powyższym musimy dokonać korekty odliczonego podatku?

ODPOWIEDŹ

Nie, nawet jeżeli inwestycja oddana została do użytkowania we wrześniu, a przekazana aportem spółce zależnej w grudniu 2012 roku, nie będziecie Państwo zobowiązani do dokonania korekty odliczonego podatku.  

UZASADNIENIE

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art.7 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z którymi podatek został odliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. Orzecznictwo sądowe wielokrotnie zwracało uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności VAT. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług usta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę