Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

25 lipca 2011

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

223

Czy biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego zawsze musi wybrać organ zatwierdzający to sprawozdanie? Czy np. jeżeli spółka chce zbadać „dobrowolnie” bilans i rachunek wyników, to może zlecić takie badanie biegłemu bez dokonywania wyboru?

Badanie sprawozdania finansowego kojarzone jest zwykle z badaniem dla celów zatwierdzenia

sprawozdania przez odpowiedni organ jednostki oraz podziału wyniku finansowego.

Rozdział 7 ustawy o rachunkowości (dalej: uor”) w szczegółowy sposób opisuje, które podmioty

mają obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź