Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

2 stycznia 2012

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej

173

Jestem czynnym podatnikiem VAT i w ramach działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy. Samochód kupiłem w maju 2011 roku i odliczyłem 60% VAT naliczonego. Teraz zamierzam przekazać pojazd na cele prywatne. Czy takie przekazanie będzie podlegało VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, wycofanie samochodu z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie go na cele prywatne stanowi nieodpłatną dostawę towarów na potrzeby osobiste podatnika (art.7 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU)) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

W niektórych przypadkach przekazanie samochodu na cele osobiste może jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, o czym mowa w §13 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią tego przepisu, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art.43 ust.2 UPTiU.

Przez towary używane, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Zwolnienie to znajdzie zatem zastosowanie w Pana przypadku, pod warunkiem, że okres używania samochodu do momentu wycofania go z działalności przekroczył pół roku.

Fakt wycofania samochodu z działalności gospodarczej należy udokumentować wewnętrzną fakturą VAT. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na ustalenie podstawy opodatkowania, która w przypadku nieodpłatnych dostaw towarów powinna odpowiadać ich wartości rynkowej.

Należy pamiętać, że wycofanie samochodu z ewidencji gospodarczej i zastosowanie zwolnienia z podatku VAT przy tej czynności, rodzi obowiązek skorygowania podatku odliczonego przy zakupie samochodu. Korekty należy dokonać w sposób adekwatny do wartości środka trwałego w momencie zakupu:

  • Wycofanie z działalności samochodu o wartości nie przekraczającej 15.000zł i przeznaczenie do wykonywania czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT (sprzedaż wewnętrzna ze stawką zw), powoduje obowiązek dokonania korekty w deklaracji VAT składanej za okres, w którym nastąpiła ta zmiana. Nie dokonuje się korekty, jeżeli od końca okresu rozliczeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę