Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

22 października 2021

Skutki w VAT wycofania samochodu ze środków trwałych na cele prywatne

0 404

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą KPIR + VAT. W czerwcu 2017 zakupił samochód osobowy na firmę gdzie odliczył 50% VAT-u o wartości 49 535,70 zł. Obecnie 1.09.2021 wycofuje samochód ze środków trwałych na cele prywatne. Czy w związku z tym ma dokonać korektę VAT-u ponieważ samochód jest mniej niż 5 lat w firmie? Jeśli tak to czy tylko 50% wartości VAT-u czy 100% . W której pozycji należy wykazać tę korektę w deklaracji VAT i czy wprowadzamy taką pozycję dokumentem wewnętrznym?

Odpowiedź

POLECAMY

Wycofanie samochodu z działalności i przekazanie na cele prywatne jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, a w związku z tym Czytelnik uprawniony jest do zwiększenia kwoty VAT do odliczenia za pozostały okres korekty.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Przez dostawę towarów, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika.

W sytuacji gdy podatnik przy nabyciu samochodu osobowego miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT.

Generalną zasadą jest, że podatnik ponoszący wydatki na zakup i użytkowanie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, może odliczyć 50% kwoty podatku VAT, wykazanej w fakturze lub dokumencie celnym. Prawo do 100% odliczenia VAT przysługuje podatnikom tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jeżeli w trakcie użytkowania pojazdu, podatnik dokona zmiany sposobu jego wykorzystania i przeznaczy go na cele osobiste, tzn. że z celów mieszanych przeznaczy go do celów działalności gospodarczej /transakcji sprz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź