Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

1 lutego 2013

Wydatki na lokal przed rozpoczęciem działalności a prawo do odliczenia podatku naliczonego

137

Podatniczce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup lokalu mieszkalnego wraz z garażem, wystawionych i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny, związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 202 roku nr IPPP2/443-1002/12-2/DG.  

Sytuacja podatnika

Podatniczka w październiku 2011 r. nabyła lokal mieszkalny z garażem znajdujący się w budynku mieszkalnym wraz z udziałami w części wspólnej budynku oraz działki gruntowej, z zamiarem przeznaczenia ich do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej m. in. na doradztwie w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, a więc działalności opodatkowanej VAT. W latach 2009-2011 Podatniczka dokonywała wpłat zaliczek na poczet nabycia przedmiotowych nieruchomości, które dokumentowane były fakturami VAT wystawionymi na Podatniczkę. Po dokonanym odbiorze przedmiotowej nieruchomości Podatniczka poniosła koszty na jego wykończenie. Powyższe wydatki dokumentowane były fakturami VAT wystawionymi na Podatniczkę.

Jednocześnie w lipcu 2011 roku złożyła do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Będąc czynnym podatnikiem VAT dokumentuje sprzedaż usług doradczych, administracyjnych fakturami VAT stosując podstawową stawkę VAT. Podatniczka rozlicza się za okresy kwartalne deklaracjami VAT-7K.

W związku z powyższym Podatniczka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z otrzymanych przed dokonaniem rejestracji jako podatnik czynny VAT faktur dokumentujących zakup lokalu mieszkalnego wraz garażem z przeznaczeniem na wykorzystywanie w prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej oraz wydatki na zmiany adaptacyjno-aranżacyjne przedmiotowego lokalu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Natomiast art. 96 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi ur...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę